Framtiden för 4K

Laser - framtiden för 4K

Sony 4K är måttstocken för bra bildkvalitet jorden runt. Men ett annat kommande teknologiskt framsteg kommer att påverka biograferna lika djupt och ingående.

 

Just nu visas stort intresse för en ny generation av projektorer med laser som ljuskälla. Sony finslipar sin egen 4K-lösning för biografvisning, ett projekt som påbörjades för tio år sedan. Redan 2005 projicerade Sony med laser på en 15-meters duk på Aichi Expo i Japan. Utanför biobranschen lanserade Sony sin första kommersiella kontorslaserprojektor 2013, men det är viktigt att särskilja den från en fullskalig bioprojektor som är avsevärt mer avancerad.

 

Ljusstarkare bild, minimalt underhåll

Varför ser biobranschen fram emot att gå över från välbeprövade, konventionella projektorsystem till laser? Förutom ljusstarkare bild, naturligare färgåtergivning och stabilitet, utlovar laser lägre driftskostnader och minskad miljöpåverkan. Av särskilt intresse är att ljuskällan har en mycket längre livslängd jämfört med dagens xenon-lampor. Laserlampan varar uppemot tio år under normala driftsförhållanden medan xenon-lampor håller i 500-2 000 timmar. Detta eliminerar i stort risken för ödesdigra lampfel som i sig leder till visningsavbrott och uteblivna intäkter.

 

Sony finslipar en ny generation av spännande laserbaserade projektorlösningar. Vår exceptionella teknologiska bredd - från halvledardesign till optik och mjukvara - ger oss ytterligare betydande fördelar inom biografsektorn. Till skillnad från andra tillverkare som tvingas använda delar från många olika leverantörer, ger detta Sony fullständig kontroll över designprocessen och varje del formges för optimal prestanda och interoperabilitet.

 

Alltid bästa tänkbara bild

Sonys konsekventa idé om att ge biopubliken bästa möjliga bildkvalitet kommer att bekräftas på nytt i och med laserprojektorerna. Det inträffar tidigast i slutet av 2015 när laserns tekniska och kommersiella fördelar kommer att locka biografbolagen rent affärsmässigt, oavsett om de byter från 35mm film eller uppgraderar sin första digitala projektor.

 

Sony har redan ett marknadsledande sortiment av konventionella 4K-produkter och ett åtagande att underhålla sitt existerande projektorsortiment i många år framöver. Innan biograferna tar på sig ytterligare betydande investeringar måste de fråga sig vad de har att vinna på att ta en risk med första generationens obeprövade laserprodukter. De måste utvärdera hur denna nya teknik står sig vad gäller kritiska faktorer som kontrast och färg, tillförlitlighet och totala driftskostnader.

 

När Sony bestämmer sig för att lansera laser på marknaden - vid rätt tidpunkt och till rätt pris - kommer våra biografkunder att bli förtjusta. Under tiden fortsätter vi att underhålla och utveckla vårt bästsäljande sortiment av branschledande projektorer. De kommer att fortsätta att ge biopubliker otroliga 4K-upplevelser i åratal framöver.

 

cc-logo

Copyright Cinema Certification 2016

All rights reserved